Chính sách cookie

Chính sách Cookie ('Chính sách') giải thích cách chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khi bạn truy cập vào trang web sodocasinovietnam.click hoặc các trang web, ứng dụng, dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp ('Dịch vụ').

Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo Chính sách này, bạn phải tắt cookie trong trình duyệt của mình hoặc không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

1. Cookie là gì?

Cookie là các tệp tin nhỏ chứa một đoạn mã được gửi đến trình duyệt của bạn từ máy chủ web và lưu trữ trên ổ cứng của bạn. Công nghệ cookie giúp cho trang web hoạt động một cách hiệu quả hơn và cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn bằng cách nhớ các thông tin về lần truy cập trước của bạn.

Một số loại cookie sẽ tự động xóa sau khi bạn đóng trình duyệt, trong khi các loại khác có thể lưu trữ trên trình duyệt của bạn cho đến khi hết hạn hoặc được xóa thủ công.

  • Cookie cần thiết: Đây là các cookie cần thiết để trang web hoạt động cơ bản. Chúng bao gồm việc nhớ phiên đăng nhập của bạn và các thiết lập ngôn ngữ.
  • Cookie chức năng: Các cookie chức năng giúp trang web ghi nhớ các lựa chọn bạn đã thực hiện trước đó, như cài đặt ngôn ngữ hoặc khu vực địa lý của bạn.
  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng các cookie phân tích để hiểu cách người dùng tương tác với trang web. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa trang web.

2. Cách chúng tôi sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý cho phép chúng tôi đặt cookie trên trình duyệt của bạn.

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau:

  • Cookie phiên bản: Chúng tôi sử dụng các cookie phiên bản để nhớ phiên đăng nhập của bạn khi bạn truy cập vào trang web sodocasinovietnam.click.
  • Cookie chức năng: Chúng tôi sử dụng các cookie chức năng để nhớ các thiết lập ngôn ngữ và khu vực địa lý của bạn.
  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng các cookie phân tích để thu thập thông tin về cách người dùng tương tác với trang web và cải thiện trang web dựa trên thông tin đó.

3. Quản lý cookie

Bạn có thể quản lý cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối hoặc xóa cookie. Xin lưu ý rằng việc từ chối hoặc xóa cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm và khả năng sử dụng Dịch vụ của bạn.

Những thay đổi cài đặt cookie của bạn có thể khác nhau đối với mỗi trình duyệt. Vui lòng xem trình duyệt của bạn để biết thêm thông tin chi tiết về cách quản lý cookie.