Chính sách bảo mật

Chào mừng đến với trang chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web sodocasinovietnam.click.

Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản trong chính sách này, xin vui lòng không sử dụng trang web sodocasinovietnam.click.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web sodocasinovietnam.click, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và thông tin liên quan khác. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, cũng như để cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin về hoạt động trên trang web, bao gồm trang bạn truy cập, liên kết bạn nhấp vào và thời gian bạn dành trên mỗi trang. Thông tin này giúp chúng tôi hiểu hơn về các quyền quản lý và nhu cầu của người dùng, từ đó cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp hơn.

  • Thông tin cá nhân chúng tôi không chia sẻ với bên thứ ba ngoại trừ những trường hợp yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi bạn đồng ý chia sẻ thông tin đó.
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ với bạn với mục đích tiếp thị, quảng cáo hoặc cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mới của chúng tôi.

Thông tin cá nhân an toàn

Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản trị để bảo vệ thông tin đó khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.

Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin cá nhân trong thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích thu thập thông tin của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi sẽ xóa hoặc các hồi thông tin cá nhân đó.